Здоров'я

Дослідження навчальної мотивації у студентів-психологів

Навчальна мотивація є вагомим значенням при придбанні знань студентом. Вона відрізняється як ключовий рушійний елемент в поведінці і діяльності людини, в тому числі, і в процесі формування майбутнього фахівця.

Навчальна мотивація складається як складова мотивації, яка відіграє величезну роль в діяльності вчення, навчальної діяльності. Сутність навчальної мотивації розташовується поруч специфічних чинників. По-перше, її освіта перебуває в залежності від самої навчальної системи, освітнього центру, де трапляється навчальна діяльність; по-друге, – системи навчального процесу; по-третє, – своєрідністю суб’єктних особливостей учня; по-четверте, – суб’єктними властивостями педагога і методикою організації його відносин до учня, до справи; по-п’яте, – особливістю навчального предмета.

Навчальна мотивація системна. Вона характеризується тенденцією, стабільністю і динамічністю. Так, в роботах Л.І. Божович, на матеріалі вивчення навчальної діяльності було виявлено, власне, що вона збуджується ієрархією мотивів, в якій всі шанси на домінування мають внутрішні мотиви, або ж широкі громадські мотиви, згуртовані з необхідністю зайняти певне місце в конструкції соціальних відносин. Якраз внаслідок цього при розборі мотивації навчальної діяльності слід не тільки кваліфікувати ключовий ініціатор (мотив), але і взяти до відома всю систему мотиваційної сфери людини. А.К. Маркова визначає структуру мотивації. Так, в неї входять: необхідність в навчанні, значимість навчання, мотив навчання, завдання, емоції, відношення і увагу.

Для аналізу навчальної мотивації респондентів першого і четвертого курсу була використана методика для діагностики навчальної мотивації студентів. У дослідженні взяли участь 15 чоловік 4 курсу та 15 осіб 1 курсу клінічної психології.

При обробці методики було виявлено, що рівень «Комунікативні мотиви» у студентів 1 і 4 курсу однаковий він склав 3,7 бали. Таким чином можна сказати про те, що в навчальній діяльності у студентів 1 і 4 курсу висока потреба спілкування.

Другим етапом дослідження було вимірювання «Мотиви уникнення» виявлено, що студенти 4 курсу більше схильні до усвідомлюю можливих неприємностей, покарань за невиконання діяльності 2,3 бала в той час як у 1 курсу всього лише 2 бали.

Третій етап методики називався «Мотиви престижу» було виявлено, що студенти 1 курсу більше прагнуть до отримання або підтримання високого соціального статусу 3 бали, в той час як у студентів 4 курсу кількість балів склало 2,89. Таким чином «Мотиви престижу» у студентів 1 курсу на 0,11 одиницю вище, це пов’язано з тим, що студентам 1 курсу необхідно показати свій рівень готовності і зайняти відповідне місце в групі для подальшої успішної діяльності.

Четвертий етап був «Професійні мотиви» було виявлено, що у студентів 1 курсу більше бажання отримати знання і навички в обраній професійній галузі кількість балів склало 4,36, в той час як у 4 курсу 4,1 бала.

П’ятий етап дослідження «Мотиви творчої самореалізації» показав, що у студентів 4 курсу прагненням до більш цілісного виявлення і розвитку власних можливостей і їх реалізації, творчим підходом до вирішення завдань вище ніж у учнів 1 курсу і становить 3,9 бала, а у 1 курсу 3,8 бала.

Шостий етап дослідження «Навчально-пізнавальні мотиви» показав, що студенти 1 курсу більше орієнтовані на оволодіння новими знаннями, способами добування цих знань ніж 4 курс кількість балів склало 4,1, а у студентів 4 курсу 3,8 бала.

Останній етап методики «Соціальні мотиви» показав, що студенти 4 курсу більше прагнуть досягти певну позицію у відносинах з оточуючими, отримати їх заохочення, заслужити авторитет, ніж студенти 1 курсу кількість балів склало 3,7, а у першокурсників 3,65 бала.

Підводячи підсумки дослідження можна побачити, що загальний рівень мотивації у студентів 1 курсу склав 3,51 бала, що на 0,03 бала вище ніж у 4 курсу.

Таким чином в ході дослідження було встановлено, що студенти 1 курсу мають високий рівень навчальної мотивації 3.51 бала, результати студентів 4 курсу показали високий бал, він склав 3,48. Однак в ході дослідження було виявлено, що рівень мотивів уникнення студентів 1 курсу знаходиться на низькому рівні і складає 2 бали, говорить про те, що першокурсники не прагнуть уникнути осуду або покарання, невдачі, зриву. Таким чином навіть високий рівень навчальної мотивації не може гарантувати 100% результат успіху.